vakanties 2020
Wij proberen zo veel mogelijk vast te houden aan de schoolvakanties van regio Zuid. Voor de specifieke vakantiedata waarop wij gesloten zijn, zie het onderstaande overzicht. In voorkomende situaties kunnen begeleidingen ook in vakanties worden gecontinueerd.

  van t/m week
Carnavalsvakantie 21 februari 29 februari 8
Pasen maandag   13 april 16
Meivakantie 19 april 3 mei 17 en 18
Hemelvaart 21 mei 22 mei 21
Pinksteren   1 juni 23
Zomervakantie 13 juli 21 augustus 29 t/m 34
Herfstvakantie 17 oktober 25 oktober 43
Kerstvakantie 19 december 3 januari 52 t/m 53


Eindexamen-boost!
In de tweede week van de meivakantie is er de mogelijkheid om extra examentrainingen te volgen. Wij zijn dan alleen geopend voor eindexamenleerlingen, zodat wij hen in deze laatste voorbereidingsweek alle begeleiding kunnen bieden die nodig is.

Cito-training
In de periode voorafgaand aan de Cito Entreetoets en de Centrale Eindtoets bieden wij extra ondersteuning voor kinderen uit groep 7 en 8. Dit zodat kinderen met een zekerder gevoel de toets tegemoet gaan en zo optimaal mogelijk kunnen presteren.