Vakanties

vakanties 2018
Wij proberen zo veel mogelijk vast te houden aan de schoolvakanties van regio Zuid. Voor de specifieke vakantiedata waarop wij gesloten zijn, zie het onderstaande overzicht. In voorkomende situaties kunnen begeleidingen ook in vakanties worden gecontinueerd.

  van t/m week
Carnavalsvakantie 9 februari 18 februari 7
Pasen 31 maart 2 april 14
Meivakantie 21 april 6 mei 17 en 18
Hemelvaart 10 mei 13 mei 19
Pinksteren 19 mei 21 mei 21
Zomervakantie 7 juli 19 augustus 28 t/m 33
Herfstvakantie 13 oktober 21 oktober 42
Kerstvakantie 22 december 6 januari 52 t/m 1


Eindexamen-boost!
In de tweede week van de meivakantie is er de mogelijkheid om extra examentrainingen te volgen. Wij zijn dan alleen geopend voor eindexamenleerlingen, zodat wij hen in deze laatste voorbereidingsweek alle begeleiding kunnen bieden die nodig is.

Cito-training
In de periode voorafgaand aan de Cito Entreetoets en de Centrale Eindtoets bieden wij extra ondersteuning voor kinderen uit groep 7 en 8. Dit zodat kinderen met een zekerder gevoel de toets tegemoet gaan en zo optimaal mogelijk kunnen presteren.