Begeleidingen

Individuele begeleiding
Begeleiding van kinderen en jongeren (met een specifieke zorgbehoefte) uit het (speciaal) basis,- voortgezet- en vervolgonderwijs. Vergoeding is mogelijk vanuit ZiN / PGB.

Groepsbegeleiding
Erbij horen, gewoon zoals je bent!
Begeleiding in groepsverband, met oog voor ieders kwaliteiten. Deelnemen aan activiteiten ter bevordering van de sociale contacten, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid.

Huiswerkbegeleiding
(Dagelijkse) studie- en huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit het basis-, middelbaar- en vervolgonderwijs.

Bijlessen
(Vakspecifieke) bijlessen door bevoegde docenten voor leerlingen uit het basis-, middelbaar- en vervolgonderwijs.

Trainingen

  • trainen van executieve functies
  • training leren leren (verschillende werkvormen, extra aandacht voor plannen en samenvatten)
  • faalangstreductietraining
  • assertiviteitstraining
  • sociale vaardigheidstraining
  • psycho educatie